Team:AITM-Nepal/Team

From 2013.igem.org


Our Team:


Advisors

Krishna Das Manandhar
Nawneet Mishra

Instructors

Gauri Shankar Manandhar
Shishir Sharma

Students
Anurag Adhikari
Subhiksha Khatiwada
Momish Manandhar
Aayushma Gautam
Daisy Awale
Sushma Singh
Minu Singh
Somila Kashapati
Amina Baniya
Rohit Kaushal
Rosnee Shrestha
Pragya Nepal
Shreya Shrestha
Rossie Shakya
Kiran Subedi
Stuti Ghimire
Ashmita Timlisina
Srijana Yakkha
Nishan Gautam
Amrit Gautam
Rishab Karki
Abhishesh Bajracharya
Syed Adnan Ahmed Shah
Pratik Koirala
Rekha Bhattarai
Bidur Shiwakoti
Brishav Rajbahak
Pushpak Saha


=='''Where we are from'''== [http://www.aitm.edu.np Asian Institute of Technology and Management], AITM is from where the team represents. AITM is located at Khumaltar, Lalitpur, a city full of world heritage sites and bestowed with natural beauty to gaze at. We are a team from [http://www.welcomenepal.com Nepal], a beautiful country with ever smiling people.